اخبار داغ

صنعت بانک و بیمه

۲۹آذر
بیمه تجارت‌نو، راهی نو در صنعت دیجیتال

بیمه تجارت‌نو، راهی نو در صنعت دیجیتال

اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه ۲۸ آذر ماه برگزار شد و بیمه تجارت‌نو به عنوان یکی از پیشروان صنعت بیمه در حوزه دیجیتال، حامی این کنفرانس بود.

بایگانی شمسی