صنعت بانکی

۰۸اسفند
شاخص بانک سینا خوش نامی و مشتری مداری است

شاخص بانک سینا خوش نامی و مشتری مداری است

مدیرعامل بانک سینا در مراسم افتتاح شعبه جدید این بانک در شهر گرگان، مشتری مداری و خوش نامی را از ویژگی های شاخص بانک سینا برشمرد و تاکید کرد این رویکرد باید در بانک نهادینه شود.

بایگانی شمسی