صنعت ایران

۰۸اسفند
چهاردهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت

چهاردهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت

خانواده معظم رفاه به پاس تلاش‌های بی‌دریغ و شایسته خود تندیس و لوح یادبود چهاردهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت را کسب کرد.

بایگانی شمسی