اخبار داغ

صنعتی خراسان رضوی

۲۰اسفند
آمادگی بانک ملی ایران برای تامین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی خراسان رضوی

آمادگی بانک ملی ایران برای تامین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی خراسان رضوی

معاونت بازاریابی و امور شعب منطقه دو بانک ملی ایران در سفر یک روزه خود به استان خراسان رضوی با معاون هماهنگی امور اقتصادی و معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری این استان دیدار کرد .

بایگانی شمسی