اخبار داغ

صنعت،تجارت و کشاورزی

۱۲فروردین
خوداتکایی در حوزه ماشین‌های کشاورزی

خوداتکایی در حوزه ماشین‌های کشاورزی

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: به رغم تمامی تحریم‌ها و محدودیت‌های اعتباری با خوداتکایی در حوزه ماشین های کشاورزی ۲۳ هزار دستگاه تراکتور تحویل کشتاورزان داده شد.

بایگانی شمسی