صندوق کودکان سازمان ملل متحد

۱۶مرداد
کاهش سرطان در کودکان با تغذیه شیرمادر

کاهش سرطان در کودکان با تغذیه شیرمادر

معاون مدیرعامل محک در خصوص اهمیت تغذیه با شیر مادر در کودکان مبتلا به سرطان بیان کرد: تغذیه با شیر مادر می‌تواند زمینه پیشگیری از بیماری سرطان در کودکان را فراهم آورد.

بایگانی شمسی