صندوق هنر

۱۱فروردین
تامین حق بیمه و سرانه درمان صندوق هنر

تامین حق بیمه و سرانه درمان صندوق هنر

وزیر ارشاد اسلامی در توئیتر خود بیان کرد: در سه ماهه نخست سال جاری حق بیمه و سرانه درمان تمامی بیمه‌شوندگان صندوق هنر تامین خواهد شد.

بایگانی شمسی