صندوق های هوشمند

۳۰فروردین
راه اندازی صندوق های هوشمند پستی با توان بخش خصوصی

راه اندازی صندوق های هوشمند پستی با توان بخش خصوصی

طی نشستی ارائه سرویس صندوق های هوشمند پستی با حضور مدیرعامل شرکت ملی پست و جمعی از شرکت‌های دانش بنیان بررسی شد.

بایگانی شمسی