صندوق ذخیره

۰۸اسفند
ظرفیت بانک سرمایه برای ارائه خدمات مالی به فرهنگیان

ظرفیت بانک سرمایه برای ارائه خدمات مالی به فرهنگیان

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در نشستی با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک سرمایه به ظرفیت های بالای این بانک در ارائه خدمات مالی به فرهنگیان ارجمند اشاره نمود.

بایگانی شمسی