صندوق توسعه ملی به عنوان بانک عامل و تسهیلات تبصره ای

۱۲بهمن
بازدید مدیرعامل بانک گردشگری از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری

بازدید مدیرعامل بانک گردشگری از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری

مرتضی خامی مدیرعامل بانک گردشگری در سومین روز از برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته، از غرفه های گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری در نمایشگاه بازدید کردند.

بایگانی شمسی