اخبار داغ

صندوق توسعه تعاون صبا

۲۹خرداد
حفظ حقوق مشتریان و متقاضیان با تصمیم جدید صندوق توسعه تعاون صبا

حفظ حقوق مشتریان و متقاضیان با تصمیم جدید صندوق توسعه تعاون صبا

شعب بانک توسعه تعاون در راستای حفظ حقوق مشتریان و متقاضیان، طی روزهای 25 الی 30 هر ماه هیچ‌گونه درخواستی را برای صدور اوراق جدید به ثبت نمی‌رسانند.

بایگانی شمسی