صندوق بین المللی

۰۹اردیبهشت

اقتصاد ایران کوچکتر می شود؟

مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول بیان کرد: اقتصاد ایران در سال جاری برای دومین سال پیاپی کوچک‌تر شده و تورم به ۴۰ درصد می رسد. به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، به گفته یک مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول پیش بینی می شود اقتصاد ایران برای دومین سال پیاپی کوچک‌تر شده و تورم به ۴۰ […]

بایگانی شمسی