اخبار داغ

صندوق امید

۲۴مهر

توجه اصلی دولت به مشکلات زنان روستایی

معاون زنان و امور خانواده نهاد ریاست جمهوری، بیان کرد: در حال حاضر بالغ بر ۳۲۰۰ صندوق خرد محلی در مناطق روستایی فعال هستند که امروز نیز ۱۰۰۰ صندوق جدید با همکاری صندوق کارآفرینی امید اضافه شد.

بایگانی شمسی