صندوق آرمان

۲۹خرداد

کارگزاری بانک کارآفرین» به مجمع نشست

در جریان مجمع عادی سالیانه ​کارگزاری بانک کارآفرین تقسیم 10 درصد سود 98.700میلیارد ریالی این کارگزاری مورد تصویب ​سهامداران قرار گرفت.

بایگانی شمسی