صندوق‌­های طرح‌های بازنشستگی در راه ورود به بازار سرمایه

۲۹تیر
صندوق‌­های طرح‌های بازنشستگی در راه ورود به بازار سرمایه
بازار سرمايه مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس مطرح کرد؛

صندوق‌­های طرح‌های بازنشستگی در راه ورود به بازار سرمایه

این صندوق­‌ها با هدف برخورداری سرمایه­‌گذاران از مزایای تکمیلی طرح‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای دوران بازنشستگی راهی بازار سرمایه می‌شود.

بایگانی شمسی