صندوق‌های سرمایه گذاری

۱۰آبان
کسری بودجه دولت از بازار سرمایه تامین نمی‌شود

کسری بودجه دولت از بازار سرمایه تامین نمی‌شود

رئیس سازمان بورس بیان کرد: کسری بودجه دولت از ابزار‌های دیگری که در بانک مرکزی، سیستم بانکی و بیمه وجود دارند و بحث مولدسازی دارایی‌های دولت مطرح است تامین می‌شود.

۱۳خرداد
وضعیت بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت

وضعیت بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت

کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: این هفته شاخص کل بورس با ۳.۵۴ درصد افزایش در تراز یک میلیون و ۱۴۸ هزار و ۶۶۶ واحدی قرار گرفت.

بایگانی شمسی