صندوق‌های تعاونی

۰۲اسفند
تقویت منابع مالی بانک توسعه تعاون

تقویت منابع مالی بانک توسعه تعاون

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از این منابع می‌تواند از طریق صندوق توسعه ملی در اختیار نهادهای تأمین مالی اقتصاد تعاون قرار گیرد.

بایگانی شمسی