صندلی های فروشی اتوبوس

۱۶آذر

محسن هاشمی: فروش صندلی های اتوبوس فعلا عملی نیست

رئیس شورای شهر تهران: در حال حاضر خرید صندلی اتوبوس یک موضوع انحرافی و ایده‌ال است و ما نمی توانیم در شرایط فعلی در خصوص ایده‌آل‌ها بحث کنیم. به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در خصوص فروش صندلی‌های اتوبوس که به تازگی مطرح شده بیان کرد: بحث DRT […]

بایگانی شمسی