صندلی مدیریت پرسپولیس به چه کسی می‌رسد؟

۲۵فروردین
مدیریت پرسپولیس به چه کسی می‌رسد؟

مدیریت پرسپولیس به چه کسی می‌رسد؟

پس از استعفای محمد حسن انصاری فرد، هنوز تکلیف مدیرعاملی سرخپوشان مشخص نشده است.

بایگانی شمسی