صنایع پایین دست صنعت پتروشمی

۳۱اردیبهشت
امضای تفاهم‌نامه با صندوق نوآوری و شکوفایی، یکی از استراتژی‌های بزرگ هلدینگ خلیج فارس به منصه ظهور می‌رسد
صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی در حوزه پتروشیمی تاسیس می‌شود

امضای تفاهم‌نامه با صندوق نوآوری و شکوفایی، یکی از استراتژی‌های بزرگ هلدینگ خلیج فارس به منصه ظهور می‌رسد

مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به ظرفیت درآمد صد میلیارد دلاری صنایع پایین دستی در کشور، تقویت مالی شرکت‌های دانش بنیان برای رسیدن به این مهم را یک ضرورت دانست.

بایگانی شمسی