صنایع نیرومحرکه

۱۳آذر
ابهامات طرح ساماندهی صنعت خودرو برطرف شد

ابهامات طرح ساماندهی صنعت خودرو برطرف شد

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان به عمل آمد ابهام‌ها از نظر اعضای شورای نگهبان برطرف شده و شورای نگهبان نسبت به طرح مذکور هیچ ابهام و ایرادی ندارد.

بایگانی شمسی