صنایع نفت

۲۶آبان
پتروشیمی بندرامام در مسیر سبز تولید

پتروشیمی بندرامام در مسیر سبز تولید

پتروشیمی بندرامام در راستای صیانت از محیط زیست و تبدیل شدن به مجتمعی سبز، با عملیاتی کردن پروژه‌هایی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در مجتمع فرآورش دو عملیاتی کرد.

بایگانی شمسی