صنایع نفت، گاز، پتروشیمی

۲۸تیر
همکاری ایران و روسیه در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی

همکاری ایران و روسیه در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همکاری ایران و روسیه در حوزه نفت و گاز می‌تواند بازی غرب را در حوزه انرژی بر هم بزند.

بایگانی شمسی