اخبار داغ

صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

۰۶بهمن
«داستانی» سرپرست منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس شد

«داستانی» سرپرست منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس شد

با حکم معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو؛

بایگانی شمسی