اخبار داغ

صنایع معدنی ایران

۰۹آبان
حضور شرکت سنگ آهن گهرزمین در نمایشگاه بین‌المللی

حضور شرکت سنگ آهن گهرزمین در نمایشگاه بین‌المللی

شرکت سنگ آهن گهرزمین در دهمین نمایشگاه بین المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران و سومین نمایشگاه سنگ‌ها، کانی‌ها صنایع و تجهیزات وابسته حضور دارد.

بایگانی شمسی