صنایع مشابه فولادی

۲۰بهمن
تحقق توامان تجارب صنایع مشابه فولادی در کاهش وابستگی

تحقق توامان تجارب صنایع مشابه فولادی در کاهش وابستگی

فولاد سنگان هدفگذاری شرکت در سال 1400 را برای پایه استفاده از فناوری‌ های نوین در جهت پایداری تولید و ارتقا کیفی محصول، توسعه بومی‌ سازی و فن‌آوری بنا کرد و به موفقیتهای بسیاری نیز دست یافت.

بایگانی شمسی