صنایع فرهنگی

۱۹آبان
پایان دوره جایزه ملی طراحی بسته‌بندی در صنایع فرهنگی با حمایت بیمه سامان

پایان دوره جایزه ملی طراحی بسته‌بندی در صنایع فرهنگی با حمایت بیمه سامان

آیین دومین دوره جایزه ملی طراحی بسته بندی در صنایع فرهنگی با حمایت شرکت بیمه سامان برگزار شد.

۰۴مهر
نشست تخصصی «گردشگری فرهنگ» در روز جهانی گردشگری

نشست تخصصی «گردشگری فرهنگ» در روز جهانی گردشگری

رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی بیان‌کرد: نشست تخصصی «گردشگری فرهنگ» همزمان با روز جهانی گردشگری در پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی برگزار می‌شود.

۲۵خرداد
حمایت از صنایع فرهنگی، گامی موثر در رونق تولید و اشتغال

حمایت از صنایع فرهنگی، گامی موثر در رونق تولید و اشتغال

یکی از مسیرهایی که می تواند رشد و توسعه صنایع داخلی را در سال جهش تولید محقق کند صنایع فرهنگی است که کاملا زیر ساخت بومی داشته و بدون نیاز به اقتصاد نفتی است.

بایگانی شمسی