صنایع غذایی کشور

۱۱شهریور
چند توصیه به خانم های باردار

چند توصیه به خانم های باردار

سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور بیان‌کرد: یکی از توصیه ها به خانم های باردار داشتن رژیم غذایی متعادل و متنوع از همه گروه‌های غذایی به اندازه و به مقدار کافی است.

بایگانی شمسی