صنایع شیمیایی

۲۲مرداد

بیمه آسیا خسارت ۶۹ میلیارد ریالی صنایع شیمیایی چسب استحکام را پرداخت کرد

با حضور مسعود بادین، نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا و مدیر عامل کارخانه چسب استحکام قم، خسارت ۶۹ میلیارد ریالی آتش سوزی این کارخانه، به بیمه گذار پرداخت شد. به گزارش سرویس امور بیمه ای افق تهران، در اردیبهشت ماه سال جاری، کارخانه چسب استحکام دچار حریق گردید و در این حادثه […]

بایگانی شمسی