صنایع حساس و استراتژیک

۲۳آذر
شرکت فولاد خوزستان یکی از صنایع حساس و استراتژیک کشور است

شرکت فولاد خوزستان یکی از صنایع حساس و استراتژیک کشور است

حامد باقری فراهانی معاون مالی اداری دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور و کیانوش بهرهی رئیس دانشگاه علمی کاربردی خوزستان از مرکز علمی کاربردی شرکت فولاد خوزستان به عنوان برترین مرکز علمی کاربردی استان خوزستان بازدید نمودند.

بایگانی شمسی