صنایع بزرگ

۲۸آذر
دیدار مهندس فتاحی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با مسئولین ارشد شهرستان لامرد

دیدار مهندس فتاحی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با مسئولین ارشد شهرستان لامرد

مهندس فتاحی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در نخستین روزهای فعالیت در این تصدی، به منظور ایجاد هماهنگی های بیشتر با مسئولین شهرستان لامرد، دیدار و گفتگو کرد.

۰۴شهریور
دانش بنیان‌ها، عامل توسعه و بقا صنایع بزرگ / معدن، امروز یک مگاصنعت است

دانش بنیان‌ها، عامل توسعه و بقا صنایع بزرگ / معدن، امروز یک مگاصنعت است

مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی با بیان اینکه امروزه عامل توسعه و بقا صنایع بزرگ تعامل و همراهی جدی با شرکت های دانش بنیان است گفت: تا زمانی که بهره گیری از ظرفیت های دانشگاه و پارک های علم و فناوری مورد توجه قرار نگیرد افق روشنی در اقتصاد و صنعت کشور نخواهیم داشت.

بایگانی شمسی