صنایع انرژ‌ی‌بر

۰۷آذر
اکران عمومی مناقصه پروژه زیر ساختی منطقه ویژه اقتصادی لامرد با اعتباری افزون بر ۲۹۵ میلیارد ریال

اکران عمومی مناقصه پروژه زیر ساختی منطقه ویژه اقتصادی لامرد با اعتباری افزون بر ۲۹۵ میلیارد ریال

احداث ساختمان های منطقه ویژه اقتصادی لامرد به مساحت ۹۹۴ مترمربع با اعتباری افزون بر ۲۹۵ میلیارد ریال به مناقصه می رود.

۲۹آبان
بزرگترین پروژه زیرساختی منطقه ویژه اقتصادی لامرد با اعتباری بالغ بر یازده هزار میلیارد ریال عملیاتی می‌شود

بزرگترین پروژه زیرساختی منطقه ویژه اقتصادی لامرد با اعتباری بالغ بر یازده هزار میلیارد ریال عملیاتی می‌شود

مناقصه پروژه احداث کانال‌های پیرامونی و میانی کنترل سیلاب منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منظور حفاظت تاسیسات و امکانات زیربنایی سایت صنایع انرژی‌بر و سرمایه‌گذاران در برابر سیلاب‌های مخرب زمستانی، با اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد ریال به قیمت پایه مناقصه برگزار می‌شود.

بایگانی شمسی