صنایع‌دستی

۲۱مرداد
اجرای مراسم پرده‌خوانی عاشورایی در بازار صنایع‌دستی

اجرای مراسم پرده‌خوانی عاشورایی در بازار صنایع‌دستی

پرده‌خوانی مراسمی است که به ذکر مراسم تاریخی، آئینی و مذهبی اشاره می‌کند و این نقل‌ها از روی پرده‌ای نقاشی شده انجام می‌شود که از رشته‌های هنرهای سنتی و صنایع‌دستی است.

۱۵مهر
تاریخ نامشخص پایان کرونا / ادامه محدودیت‌ها تا زمان نامعلوم

تاریخ نامشخص پایان کرونا / ادامه محدودیت‌ها تا زمان نامعلوم

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بیان‌کرد: روند پیش‌رو، تاریخ مشخصی را برای پایان کرونا نشان نمی‌دهد و مشخص نیست محدودیت‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

بایگانی شمسی