صلاحیت وزرا در مجلس

۰۸شهریور
اساس کار دولت سیزدهم اجراى سیاست‌هاى کلى اقتصاد مقاومتى

اساس کار دولت سیزدهم اجراى سیاست‌هاى کلى اقتصاد مقاومتى

فعال سیاسی اصولگرا بیان کرد: اساس کار دولت افزایش تاب‌آورى مردم و بهبود معیشت آن‌ها با خشکاندن ریشه‌هاى مفاسدى که در تشکیلات دولت رسوخ کرده و موجب تبعیض‌ها شده، برنامه‌ریزى و طراحى شده‌است.

بایگانی شمسی