صلاحیت‌های قانونی

۲۰اردیبهشت
شکایت برخی شرکت‌های خریدار یوتیلیتی در دیوان عدالت اداری رد شد
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اعلام کرد:

شکایت برخی شرکت‌های خریدار یوتیلیتی در دیوان عدالت اداری رد شد

بر اساس دادنامه هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، شکایت برخی شرکت‌های خریدار یوتیلیتی با موضوع ابطال مصوبات ۴۷۹ و ۴۸۹ شورای رقابت در خصوص اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شرکت‌های فجر و مبین انرژی خلیج فارس صراحتا رد شد.

بایگانی شمسی