اخبار داغ

صف مشتریان

۱۱بهمن
بانک پاسارگاد؛ زمان حضور خود در بانک را به حداقل برسانید

بانک پاسارگاد؛ زمان حضور خود در بانک را به حداقل برسانید

با توجه به شرایط خاص دریافت خدمات حضوری در دوران شیوع کرونا، فرایند انجام این نوع خدمات نیز در جهت رعایت پروتکل‌های بهداشتی متحول شده است.

بایگانی شمسی