صف صنایع برای پیوستن به جمع مشتریان بانک آینده متنوع شد

۲۶مهر
صف صنایع برای پیوستن به جمع مشتریان بانک آینده متنوع شد

صف صنایع برای پیوستن به جمع مشتریان بانک آینده متنوع شد

همکاری مشترک بین بانک آینده و شرکت قند پانیذفام با امضای تفاهم‌نامه توسط نادر خواجه حقوردی معاون امور شعب و بازاریابی بانک و محمدرضا مهدی مدیرعامل شرکت، آغاز شد.

بایگانی شمسی