صف اول

۱۷آبان
بانک دی روی ریل شفافیت است

بانک دی روی ریل شفافیت است

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اعلام این که «بانک دی روی ریل شفافیت است»، گفت: بانک مرکزی هم از عملکرد این بانک راضی است.

بایگانی شمسی