صفویه

۱۴فروردین
خسارت توپ مشقی به میدان آزادی

خسارت توپ مشقی به میدان آزادی

پژوهشگر تاریخی و تهران‌شناس بیان کرد: در اتفاق تحویل سال نو ۱۴۰۰ هیچ اقدام حادثه‌سازی رخ نداده است چون تنها با صدای یک توپ مشقی که از پارچه و کاغذ ساخته شده این کار را کرده‌اند، امکان تخریب برج وجود نداشته است.

بایگانی شمسی