صفوف دولت و ملت

۰۱آبان

آمریکایی ها اشتباه کنند پشیمان تر می شوند

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بیان کرد: بدون شک اگر اشتباهی از سمت آمریکایی ها رخ دهد سرافکندگی و پشیمانی بیشتری نسبت به اقدامات کینه توزانه قبلی خود خواهند داشت. به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  در حاشیه جلسه صبح امروز هیئت دولت در واکنش به […]

بایگانی شمسی