صفر شدن صادرات نفت کشور

۱۱آذر

آمریکایی ها هنوز نتوانستند صادرات نفت کشور را به صفر برسانند

معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: به صورت مکرر اعلام کردیم که آمریکایی ها هنوز نتوانستند صادرات نفت کشور را به صفر برسانند ولی به طور دائم فشار وارد کنند و حتی کشورهای همسایه نیز جرات نداشتند از ما نفت بخرند. به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری بیان کرد: […]

بایگانی شمسی