صفا صبوری‌دیلمی

۱۰خرداد
اتمام ۴۰ پروژه نیمه تمام در معاونت فنی و عمران

اتمام ۴۰ پروژه نیمه تمام در معاونت فنی و عمران

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران بیان کرد: نزدیک به ۴۰ پروژه داشتیم که به اتمام رسید، البته تاکید می‌کنم که این پروژه‌های نیمه تمام در حوزه فنی عمران است و من تمام پروژه‌هایی که در حوزه ما بوده به تکمیل شد.

۱۱اسفند
توجه به پروژه‌های نیمه‌تمام تهران

توجه به پروژه‌های نیمه‌تمام تهران

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران بیان کرد: مجموعه رازی از سال ۷۲ طراحی و آغاز شد و یکی از مسائلی که از ۲سال اخیر به آن توجه داشتیم اتمام پروژه‌های نیمه تمام تهران بود که برخی از پروژه‌ها ۱۱ سال است که ساخته نشدند و مردم را با چالش مواجه کردند.

بایگانی شمسی