صعود کوهنوردان بیمه ملت به پلنگ چال درکه

۱۷بهمن
صعود کوهنوردان بیمه ملت به پلنگ چال درکه

صعود کوهنوردان بیمه ملت به پلنگ چال درکه

پنج‌شنبه چهاردهم بهمن‌ماه 1400، اعضای تیم کوهنوردی بیمه ملت به همراه کوهنوردان سایر شرکت‌های بیمه برنامه صعود به پناهگاه پلنگ‌چال را با موفقیت برگزار کردند.

بایگانی شمسی