اخبار داغ

صعود ژاپن و عربستان به جام جهانی

۰۴فروردین
صعود ژاپن و عربستان به جام جهانی

صعود ژاپن و عربستان به جام جهانی

با پیروزی ژاپن بر استرالیا راهیابی این تیم به جام جهانی فوتبال مسجل شد. این نتیجه صعود عربستان را هم قطعی کرد.

بایگانی شمسی