صعود سه پلّه ای فولاد خراسان در فهرست 100 شرکت برتر ایران

۲۰اسفند
صعود سه پلّه ای فولاد خراسان در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر ایران

صعود سه پلّه ای فولاد خراسان در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر ایران

شرکت «مجتمع فولاد خراسان» در رتبه بندی سالانه سازمان مدیریت صنعتی، علاوه بر تداوم حضورش در فهرست 100 شرکت برتر ایران، جایگاه خود را در این رتبه بندی سه پله ارتقا داد.

بایگانی شمسی