صعود دسته‌جمعی شاخص‌های منتخب بورس تهران

۲۰آبان
صعود دسته‌جمعی شاخص‌های منتخب بورس تهران

صعود دسته‌جمعی شاخص‌های منتخب بورس تهران

شاخص کل بورس تهران با افزایش ۸ هزار و ۸۵۳ واحدی به رقم یک میلیون و ۴۵۶ هزار واحد رسید و شاخص هم‌وزن با ۵ هزار و ۵۳۰ واحد افزایش، به رقم ۳۹۱ هزار و ۳۰۲ واحد را به ثبت رساند.

بایگانی شمسی