صعود تیم کوهنوری بانک کارآفرین به قله دماوند

۲۹تیر
صعود تیم کوهنوری بانک کارآفرین به قله دماوند

صعود تیم کوهنوری بانک کارآفرین به قله دماوند

تیم کوهنوردی بانک کارآفرین به قله دماوند صعود کرد.

بایگانی شمسی