صعود به قله دماوند

۱۲شهریور
صعود کارشناس بیمه تجارت‌نو به قله دماوند

صعود کارشناس بیمه تجارت‌نو به قله دماوند

فتح قله دماوند توسط یکی از کارشناسان بیمه تجارت‌نو شهریور ماه سال جاری رقم خورد و پرچم بیمه تجارت‌نو بر فراز بلندترین قله ایران به اهتزاز درآمد.

بایگانی شمسی