صعب الاجرا

۳۰آذر
رییس جمهور به اعتبار خویش لطمه زده است

رییس جمهور به اعتبار خویش لطمه زده است

عضو بنیاد باران در واکنش به هشتک عذرخواهی اصلاح طلبانه گفت: رییس جمهور به اعتبار خویش با عدول از وعده های صعب الاجرا لطمه زده است. به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، حسن رسولی عضو بنیاد باران در واکنش به هشتک عذرخواهی اصلاح‌طلبانه گفت: روحانی در مقطع انتخابات با وعده‌های مهم و صعب‌الاجرا و عدول […]

بایگانی شمسی