صریح، شفاف و دانشجویی‌ با رییس جمهور

۱۶آذر
مذاکره را به اقتصاد، نان و سفره مردم گره نمی‌زنیم/دولت یک خزانه مقروض را تحویل گرفته

مذاکره را به اقتصاد، نان و سفره مردم گره نمی‌زنیم/دولت یک خزانه مقروض را تحویل گرفته

رئیس جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد، نان و سفره مردم را به مذاکرات گره نمی‌زنیم، بیان کرد: دولت نه یک خزانه خالی بلکه خزانه مقروض را تحویل گرفته و ماهیانه ۱۰هزارمیلیارد تومان فاکتورهای هزینه شده دولت قبل را می‌پردازد.

بایگانی شمسی